Vi er som ofte efterladt i en umulig situation

Det er svært at miste et menneske man har elsket, og som har betydet meget for os.
I de første dage efter dødsfaldet er der ofte mennesker omkring os, og tabet er ikke helt gået op for os.

Senere kan vi opleve tabet som tomhed og føle angst for hvordan vi skal komme videre i livet uden den vi har mistet.

Vi er som efterladte ofte i en umulig situation. Vi kan måske med vores fornuft godt forstå at den døde er død; samtidig med at vi kan være chokerede , opleve følelsesløshed, træthed, forvirring og en nagende rastløshed.

at-miste
at-miste2

Vi kan ikke rigtigt fatte hvad der er sket

Vi kan gøre os tanker der er meget uvante og derfor kan vi opleve os selv som forandrede.

Når den første kaotiske tid er ovre, hvor vi ikke rigtigt fatter det der er sket, kan sorgen komme til os på en måde der opleves som fysisk smerte. Vi forstår at vi aldrig mere skal være sammen med den døde, men på det følelsesmæssige plan tager det lang tid at erkende vores tab.

Vi kan blive vrede på den døde, at vedkomne lod en alene tilbage. Vi kan blive vrede på læger og på sygehuset. Vi kan blive vrede på os selv, fordi der var noget vi ikke fik sagt eller gjort, eller det at vi er vrede på den døde.

Tal om det

At tale om døden og det der er sket, at vi har mistet en vi holdt meget af, at det gør forfærdeligt ondt at vi aldrig skal være sammen med den døde mere, betyder ikke at vores sorg forsvinder.

Men at være ensom i sorgen kan låse os inde, og det kan blive sværere at se mulighederne for et liv bagefter.
Derfor kan det være vigtigt at vi taler om den døde, at vi får lov til igen og igen at fortælle om hvordan vi har det. Det er også vigtigt at vi selv bestemmer hvem vi vil tale med om hvordan vi har det.

at-miste3
at-miste4

Vi kan ikke forberede os på at miste

Hvordan vi reagere på døden og det at miste, er også afhængig af hvad vi tidligere har oplevet, hvor gamle vi er, hvilken kultur vi kommer fra og hvad vi har af erfaringer.

Og selvom vi ved at vi alle skal dø en dag, og vi kommer ud for at skulle tage afsked med nogen vi elsker, kan det komme bag på os, og vi kan ikke forberede os på hvordan vi reagere.

Vores reaktioner er også afhængige af hvordan vi har mistet. Om døden er kommet efter lang tids sygdom – eller det er sket pludseligt; en blodprop eller en ulykke.
Der findes ikke nogen rigtig måde hvorpå man bør tænke om døden, om at dø og om at sørge.

Nogen af os kan hente stor hjælp ved at være sammen med andre der har mistet og hvor det er tilladt at tale om sorgen og savnet af det menneske man har elsket.

Der findes forskellige sorggrupper og selvhjælpsgrupper som kan findes på nettet.

HORSENS SORGGRUPPE
v/ Kirsten Jensen soc.rådgiver og psykoterapeut MPF
Smedegade 8 8700 Horsens tlf-tid: Torsdage mellem 9.00 – 10.00

Psykologhjælp

I loven om offentlig sygesikring er det muligt indenfor ½ år efter dødsfald at få en henvisning fra egen læge til en psykolog. Man har ret til 12 konsultationer og sygesikringen betaler en del af honoraret.

Sygeforsikringen DANMARK yder også tilskud på 100,00 kr pr. konsultation.
Det er også muligt at få samtaler hos egen læge, og lægen skal sætte tid af til sådanne samtaler.

at-miste5