Skal man vælge begravelse eller bisættelse?

I alle tider og i alle kulturer har der været knyttet nogle traditioner og ritualer til den begivenhed, det er, at skulle sige farvel til en, der er død.

 • Der skal tages stilling til, om den afdøde skal begraves eller bisættes.
 • Der skal tages stilling til, om der skal afholdes en højtidelighed i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.
 • Om den afdøde skal begraves eller brændes, har ingen betydning for selve den højtidelighed, der evt. skal afholdes.
 • Det kan foregå i en kirke, kapel, ved graven eller i hjemmet.

Folkekirkemedlemmer skal som udgangspunkt bruge præsten i det sogn afdøde bor i. Er man ikke medlem af folkekirken kan højtideligheden ikke foregår i en folkekirke, og der er ingen præst tilstede.
Kom ind til Bedemandsforretning Warburg og Bryde i Horsens nær Brædstrup. Vi hjælper dig godt videre.

begravelse-eller-bisætelse
Østre-Kirkegård-Horsens-Urnegravsteder

Gravstedsformer

Kistegravsteder
Der findes flere muligheder:

 • Traditionelt gravsted
 • Kendt fællesgravsted
 • Anonymt fælles gravsted

Urnegravsteder
Der findes flere muligheder:

 • Traditionelt gravsted
 • Kendt fællesgravsted
 • Anonymt fælles gravsted

Andet

 • Askespredning.*
 • Skovkirkegårde
 • Muslimske Gravstedsområder**

*Man kan få sin aske spredt over åbent vand, hvis man har ønsket det.
**På Vestre Kirkegård i Horsens er der et muslimsk gravstedsområde.