Begravelseshjælp fra bopælskommune.

Begravelseshjælp fra bopælskommune.
Bopælskommunen yder en formueafhængig begravelseshjælp. Begravelseshjælpen reguleres en gang årligt.

Bedemandsforretningen-Warburg-Bryde-er-medlem-af-brancheforeningen-Danske-Bedemaend

1.januar 2016
Børn under 18 år 8850,00 kr.
Personer over 18 max. 10.550,00 kr.

Formuegrænsen gældende for voksne:
Personer u/ ægtefælle 17.700 – 28.250 kr.
Personer m/ ægtefælle 35.300 – 45.850 kr.

Er formuen under henholdsvis 17.700 kr. og 35.300 kr. udbetales altså maximum beløb.
Er afdøde født før 1957 får man altid 1050,00 kr.

En efterladt ægtefælle får udbetalt efterlevelsespension hvis man selv er folkepensionist eller modtager førtidspension og man har levet sammen inden dødsfaldet. Udbetalingen er op til 3 måneders pension fra dødsfaldet.

Sygeforsikringen Danmark:
Er afdøde medlem af gruppe 1 eller 2 , udbetales 1400 kr. i begravelseshjælp.

Personlige livsforsikringer, gruppelivsforsikringer eller pensionsordninger skal særskilt ha`besked om dødsfaldet, hvis der måtte være beløb til udbetaling.
Nogle fagforeninger yder også begravelseshjælp.

begravelseshjælp

ATP
Efterladte vil automatisk få besked fra ATP hvis der er beløb til udbetaling.

Skifteretten.
Ca. 2 – 3 uger efter dødsfaldet indkalder skifteretten til et møde, hvor det aftales hvordan afdødes bo skal gøres op. Boopgørelsen er afhængig af afdødes formue. Se mere under www.domstol.dk find afsnittet ”skifteret ”

Bedemanden vil være behjælpelig med skifteret og diverse ansøgninger.